Matilda Wetterlöf

Jur.kand.

Kontaktuppgifter

Telefon: 040 - 611 62 62

E-post: matilda@advokathelen.se

Matilda Wetterlöf

Jur.kand. Matilda Wetterlöf tar sig an uppdrag som offentligt biträde i mål om LVU/LVM och LPT/LRV samt i migrationsärenden. Hon bistår även i ärenden om familjerätt samt i brottmål.

CV

  • Domstolshandläggare på Malmö tingsrätt hösten 2016
  • Uppsatspraktikant på Advokat Helen Wiwen-Nilsson AB våren 2017
  • Jur.kand. vid Lunds universitet juni 2017 och har sedan dess arbetat som biträdande jurist på heltid